Välj en sida

Selma BYGG AB

STIFTELSEN LARS FREDRICSSON

Är du ung entrepenör och siktar på en verksamhet inom hantverk eller arkitektur?
Ansök om utbildningsstipendium för att komma igång.

STIFTELSEN
LARS FREDRICSSON

Stiftelsen vänder sig till blivande entreprenörer och hantverkare inom byggsektorn. Ändamålet för stiftelsen är att stödja talangfulla och målmedvetna unga personer, som visat intresse för entreprenörskap. Handelshögskolan i Stockholm via dess studentkår, ansvarar för att stiftelsen förvaltas enligt gällande regler. Utdelningsnämnden sammanträder 2 ggr/år. 

Stipendiet är 30.000:-/stipendiat.

Ansökningsperiod:
1 april – 31 maj & 1 augusti – 30 september

HAR DU EN BRA AFFÄRSIDÉ?

Studerar du just nu eller har du nyligen tagit examen och har en bra affärsidé inom byggbranschen? Varför inte testa din affärsidé?

Se då hit!

Det är inte alltid lätt att utveckla en bra affärsidé.
Här kan du söka stiftelsemedel för att via studier skapa dig en bra bas för ditt företagande.

Selma Bygg AB
Selma Bygg AB verkar som en informationskanal för Stiftelsen Lars Fredricsson, som är en avkastningsstiftelse. Målet med stiftelsen är att stödja talangfulla unga personer som visat intresse för entreprenörskap.

Stiftelsen verkar för detta ändamål genom att dela ut stipendier som är tänkt att vara till nytta för dessa personers drivkraft att utveckla sina affärsidéer. Varje år delar stiftelsen ut ca 200.000 kr i form av olika stipendier.

BESKRIVNING AV VERKSAMHET

Stipendium kan sökas av blivande företagare i byggbranschen t. ex. entreprenör, arkitekt, snickare, timmerman, målare, hantverkare m. fl. som har behov av vidareutbildning och stöd för att starta eget företag. Att starta eget innebär alltid en risk men skapar också större möjlighet att själv påverka sin ekonomi. På sikt innebär det också möjlighet till ökad sysselsättning i form av anställd personal i bygg- och anläggningssektorn

Projektplan

För att underlätta bedömning av om stiftelsemedel kan delas ut, skall den sökande upprätta en projektplan.

Projektplanen skall innehålla:

k

Beskrivning av affärsidén

Vad är din affärsidé och varför tror du att den kan lyckas?

i

Stödbehov i form av utbildning

Vad för kunskap krävs för att din affärsidé ska lyckas?

Tidplan med etappmål

Vad har du för etappmål och när ska dessa nås?

Budget med beräknade kostnader och intäkter

Vad ska sipendiet spenderas på och vad förväntar du att få tillbaka?

Strategi för Marknadsföring

Hur kan du utnyttja Social Medier för att marknadsföra din idé?

N

Uppföljning efter varje etapp

Efter varje etapp har vi uppföljning.

VÅRA MÅL

1.

Informera om resultat av stiftelsens verksamhet

2.

Öka kännedomen om stiftelsens existens

3.

Skapa tillräckligt antal sökande av stipendium från stiftelsen

UTDELNING PER ÅR

ANSÖKNINGS-PERIODER

PER STIPENDIAT

VÅRA TIDIGARE STIPENDIATER

Stipendiet delas upp och utbetalas i två omgångar. Halva beloppet först och andra halvan efter ett år under förutsättning att stipendiaterna kan presentera sin idé på en egen hemsida, skapa en projektplan och visa hur idén skall förverkligas.

Christofer Rasmusson

Som bygghantverkare hade Christofer en idé om att starta en byggfirma ihop med en f.d. kollega. Christofer har arbetat som snickare och hantverkare hela sitt liv men behövde komplettera med en formell utbildning. 

Hannes Öhman

Efter sina studier som möbel-snickarlärling vid yrkeshögskolan Hantverksakademin i Stockholm, hade Hannes nya planer. Hans idé var att ta fram en unik design, som kombinerar både trä och sten för en egen möbelkollektion till dess att utbildningen är färdig.

Carl Sjöberg

Som lärling på S:t Eriks Silversmedja och studier vid Hantverksakademin i Stockholm var Carl i behov av en hemsida för att visa sitt hantverk och sin talang. Hans idé är att kunna lägga upp klipp och bilder där han förklarar vad och hur han gör.

Sofie Schönberg

Sofie studerade vid Hantverksakademin i Stockholm. Affärsidén som Sofia hade var att skapa ett kreativt rum för de som är intresserade av finsnickeri, byggnadsvård och miljövänligt trähantverk.

Hedda Widengård

Som student vid Handelsakademin i Stockholm utbildade sig Hedda i byggkonst. Heddas affärsidé var att utforska produktionen av stucco i historisk kontext.

Marcus Bäckström och Niels Groenewegen

Juristbyrån Enkla Juridik drivs av Nils och Marcus. Deras idé är att hjälpa människor som normalt inte har råd med juridisk hjälp. Deras koncept kan vara av intresse för andra stipendiater.

Axel Toftgård

Timmermannen Axel Toftgård behöver stöd för att kunna göra nödvändiga fortbildningar och investeringar i sitt företag.

Christofer Rasmusson

Som elektriker började Gustaf på Bygghantverks-programmet i Mariestad. Gustaf vill driva ett företag som kombinerar båda dessa färdigheter.

VI STÖTTAR DIG OCH DIN AFFÄRSIDÉ

  • Har du en spirande affärsidé som du brinner för?
  • Är du i början av ditt yrkesliv?
  • Vilka frågor du än har kan det kanske vara värt att kontakta oss

 

Min egen yrkeserfarenhet är från byggmaterialbranschen, ca 20 år som anställd marknadschef i större företag och ca 20 år som småföretagare i ett eget aktiebolag med 10-20 anställda.

Problemet för många småföretagare är att skaffa riskkapital och att finna lämpliga bollplank för att testa sina idéer. Om jag med min erfarenhet kan vara till hjälp som mentor för ditt projekt, så ställer jag gärna upp.

 

 

STIPENDIATER

Tanken med stipendiet är att driva en idé framåt. Nedan är ett axplock av vad stipendiet betytt för tidigare stipendiater.

Anslaget från Stiftelsen Lars Fredricsson öppnade möjligheten att marknadsföra mig på mässor samt utställningar på t.ex Galleri Bellman i Stockholm.

Hannes Öhman

“Att erhålla ett stipendium gav mig möjligheten att gå Expert Certifieringskurs på lntressegrupp Passivhus. En utbildning om energieffektivisering i byggnader”

Kevin Denham

”Utan stipendiet betvivlar jag att vi hade vågat investera i de programvaror eller marknadsaktiviteter som bidragit till vår expansion.”

Niels Groenewegen

“Är mycket tacksam för stipendiet från Lars Fredricsson. Det har tveklöst hjälpt vårt företag att expandera snabbare än som annars hade varit fallet.”

Marcus Backström

ÄR VI DIN SPRÅNGBRÄDA?

HÖR GÄRNA AV DIG!

Har du en spirande affärsidé som du brinner för? Är du i början av ditt yrkesliv? Vilka funderingar du än har kan det kanske vara värt att kontakta oss.